- SIA Corelem Group ir interneta veikala bagaznieki.vip.lv īpašnieks. SIA Corelem Group ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

 - SIA “Corelem Group” pircēju personas datus apstrādā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA "Corelem Group" izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

- Iegādājoties Interneta veikalā jumtabagaznieki.lv piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA "Corelem Group" reģistrēt, ievadīt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šādu mērķu sasniegšanai:

a) līguma jeb darījuma noslēgšanai;
b) pircēja identificēšanai;
c) citu saistību izpildei, kas saistīta ar klientu apaklpošanas procesu.

- SIA "Corelem Group" nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību un nekādā veidā tos neizplata un neizpauž trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams apmaksas vai piegādes veikšanai pēc Pircēja pieprasījuma.

 - Pircējam, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:  

a) kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas;
b) kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
c) informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

- Pircēju personas dati netiek uzglabāti